ПРОЕКТ:
BG16RFOP002-2.073-11989
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

 

по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 2 септември 2020 г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-11989-С01.

 

Цел на проекта:

 

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв.,

 

от които 8 500,00 лв. европейско и

 

1 500,00 лв. национално съфинансиране

 

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца

 

Начало: 02.09.2020 г.

 

Край: 02.12.2020 г.

 

Бенефициент: КЕРИКО ПЛАСТ ЕООД

 

Дата на публикуване – 05.09.2020 г.

 

 


 

 

Керико пласт ЕООД започва дейността си в сферата на производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма през 2004 г.

 

“Керико Пласт” работи с водещите световни производители на профили за врати, прозорци и аксесоарите към тях. За нас няма стандартни прозорци – всеки прозорец е индивидуален сам по себе си, но и всеки прозорец е строго съобразен с техническите параметри и допустимите норми от производителите на профили, механизми и аксесоари за производството им.

 

“Керико Пласт” се ръководи до голяма степен от съветите на клиентите си. Стараем се да удовлетворим всички желания за Вашият дом и работно място. Ние искаме да задоволим Вашите потребности пълноценно.

Стараем се да въвеждаме най-новите технологии и да гарантираме правилното им прилагане при работа и поддръжка. Прозорците и вратите, които произвеждаме с помощта на високо квалифицирания си персонал, ни позволяват да гледаме в бъдещето с желание да сме полезни за нашите клиенти.

 

“Керико Пласт” предлага прозорци за различни климатични условия. Системи за различни типове сгради, офиси, апартаменти или нестандартни решения за нормални и пасивни къщи. Системи с иновационна технология за постигане на все по-високи качества на изолация и комфорт при различни архитектури решения. Всеки човек е уникален и всеки има различно виждане за своята фасада или вътрешен дизайн; затова наш основен стремеж е да консултираме и обслужваме качествено нашите клиенти. Важно е да определим точно и компетентно Вашите нужди и потребности, за да можем да бъдем максимално полезни на Вас, нашите клиенти, за правилното решение при избора на необходимите Ви продукти и аксесоари.