Алуминиева система с прекъснат термичен мост E-2467,5 мм ширина на системата за правата линия и 75 мм за заоблената.

Отваряемост – отваряне на вертикална ос, двуплоскостно отваряне, възможност за отваряне навън и навътре, отваряне на долна и горна хоризонтална ос, отваряне тип “хармоника”, паралелно плъзгане.

Допълващи профили, с по-големи инерционни моменти, позволяващи изпълнение на големи витрини.

Елегантна линия с покриваща каса, подходяща за ивични прозорци без отчетлив растер на отваряема и неотваряема част.

Възможност за двуцветни профили.

Грижливо подбрани надеждни аксесоари.

Каси за вграждане в окачени фасади.

Съвместими с всички фасадни системи ЕТЕМ.

Отделна линия за безфалцови врати – отваряне навън и навътре. Профилите в комбинация с тежки външни панти са подходящи за големи входни врати.