Алуминиева система с прекъснат термичен мост E-75Елегантен прав контур с монтажна ширина от 75 мм;

Широк прекъснат термичен мост и коефициент на топлопреминаване Uf от 1,1W/m2K;

Полиамидни ленти с широчина 39 мм;

Допълнителен изолатор в зоната на термопрекъсване;

Възможност за монтиране на противовзломен обков;

Коекструдиран централен уплътнител;

Допълнителен изолатор под стъклопакета.