Проветряване

В последните години се налагат мерки за комплексно топлоизолиране. В тази посока са и новоприетите нормативи за енергийна ефективност. Високите стойности на топлоизолация намаляват разхода на енергия за отопление, пестят суровини, намаляват отделянето на вредни газове (СО2) и редуцират негативното въздействие върху озоновия слой. Като важна част от външните стени,към дограмата има изисквания за особено добри показатели на изолация и минимални загуби на топлина.

 

Енергоспестяващите свойства на дограмата и доброто й уплътняване изискват адекватен начин на проветряване. В зависимост от конкретната ситуация е препоръчително допълнително проветрение при затворен прозорец.

 

Миризмите, газовете, влагата и редица вредни вещества влияят не само върху нашия комфорт, но могат да навредят и на структурата на стената и нейното покритие.

 

 

ПРОВЕТРЯВАНЕТО ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

 

- гарантира качество на въздуха и здравословен климат;

- предотвратява образуването на кондензии и плесен посредством циркулация на въздуха.

 

За хигиенна се счита нормата от 10-25m3/h свеж въздух на човек. Помещение, в което се намират 3 лица, се нуждае от около 60m3/hприток на свеж въздух. За жилище средно се приема коефициент на въздушен обем от 0.5 h-1 (DIN 1946-6). Това означава, че на всеки час трябва да се обменя половината от въздуха, за което са необходими целенасочени мерки за проветрение.

Мерките за принудително проветрение откъм дограмата по принцип не са достатъчни за постигането на заложените нормативи за въздушен обмен.

ПРОВЕТРИТЕЛНАТА КЛАПА с ограничител на обема на приток реагира на налягането на вятъра и осигурява контролиран обмен на въздуха.

 

Принцип на функциониране:

- комплектът се състои от две единични клапи от по 125 мм и специално уплътнение в крилото;

- клапите са с различни уравновесителни тежести, поради което реагират различно на скоростта на вятъра;

- клапите се монтират горе хоризонтално, с което се гарантира контролиран приток на въздух;

- идващият отвън свеж въздух навлиза отгоре през клапите в помещението;

- не се създава течение, тъй като регулиращият механизъм реагира на налягането на вятъра.

 

Предимства на клапите:

- нагаждане според скоростта на вятъра;

- автоматично регулиране;

- контролиран обмен на въздуха и обезвлажняване на помещението;

- няма течение;

- предотвратява появата на плесен;

- изпълнява изискванията за енергийна ефективност.