Моторизация за ролетни щори

Предимства на автоматиката

 

Днес имате желание да задвижвате електронно щорите у дома си. Утре можете да поискате да задвижите електронно сенника, а по късно гаражната врата и всичко това с помоща на дистанционно управление. С безжичната технологиа на Sonfy всичко това може да стане много лесно и с минимално окабеляване

 

Предимства на автоматиката за  ролетни щори:

    Предпазване от слънчевата топлина- автоматизира функционирането на вашето съоръжение, в резултат на което вашите щори се движат в зависимост от светлината на вън. Заедно с това остава възможността да не зависите от слънцето, регулираики съоръжението според нуждите си.

 

  -  Намаляване на енергиините разходи за отопление

  - Повишават сигурността и защита на вашият дом

 

 

 

 

 

 

 

 

Типове на задвижване

 

Управление с помоща на дистанционно или стенен безжичен ключ

 

      Типове бутони:

 

       -безжичен стенен ключ за управление на много положения;

       -безжичен стенен таймер с интилигентни функции, позволява програмирането на два различни времеви момента в един и същи ден;

      - безжичен стенен ключ, с възможност за дневно програмиране на всяко електрозадвижвано приложение. Спечелете сигурност, след като можете да програмирате вдигането и пускането на електрозадвижваните приложения, дори и когато отсъствате от дома си, като по този начин създавате впечатление, че се намирате в къщи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видове дистанционни

 

Telis Composio RTS Безжично дистанционно с възможност за управление на до 20 групи мотори.


Impresario Chronis RTS Безжично дистанционно с възможност за създаване на до 16 сценария на отваряне.  ТАЙМЕР ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

 

Тelis Modulis 4 RT  Дистанционно с шайба за плъзгане.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Външни ролетни щори view