Програма енергийна ефективност

-20% с кредит енергийна ефективност за индивидуални клиенти и 30% за групови проекти.Програма енергийна ефективност от Керико Пласт ЕООД

-15%от вашите сметки за топлинна енергия, след като смените вратите и прозорците си!!!

Защо и как да спестим енергия през лятото и зимата?

Има две причини да пестим енергия. Първо, че е важно за планетата и второ, че може да ни спести пари.

Една трета от емисиите на въглероден диоксид идват от домовете. Въглеродният диоксид играе важна роля в промяната на климата. През миналия век средната температура на Земята се е повишила с 0,6 ° C.
Това не звучи много, но учените очакват през 21. век климатът ни да се затопли с между 1,3 ° C и 5,9 ° C. Това повишаване на температурата ще доведе до сериозни последици върху нашата планета.

Чрез малки промени можем да помогнем за намаляване на въглеродния диоксид, като по този начин ще допринесем за запазване на нашата планета и ще спестим финансови средства.

Когато търсим начини да спестим пари в дома си, най-логично е да се замислим къде се губи най-много топлина.
Приблизителната загуба на топлина през прозорците и вратите на нашите домове е 10% - 15%.

Програмата за енергийна ефективност предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата й и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на българските търговски банки.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по Програма “Енергийна ефективност”, има право да ползва безвъзмездната помощ съответно в размер на 20% за домакинствата и 35% за сдружения на собственици.

Безвъзмездната помощ се възстановява от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект за дограма, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.


Българските банки, одобрени за отпускане на кредити по Програма “Енергийна ефективност”, са:

- ПроКредит Банк

- Райфайзен Банк

- Банка ДСК

- СИБАНК

За да може да се кандидатства по Програма “Енергийна ефективност”, е необходимо дограмата да отговаря на определени изисквания за енергийна ефективност, заложени в програмата.
 

Документи Формат
Брошура енергийна ефективност
Програма енергийна ефективност